A Magyarország területén kívül, de az Európai Unió területén lakóhellyel rendelkezők csak a lakóhelyük szerinti ország pártlistájára adhatják le szavazatukat, ha ott kérelmükre névjegyzékbe vették őket.