• CSAK Magyarországon van lakóhelyem

 

A külképviseleten az a választópolgár szavazhat személyesen, aki a szavazás napján külföldön tartózkodik, magyarországi állandó lakcímmel rendelkezik, és előzetesen a külképviseleti névjegyzékbe való felvételére irányuló kérelmet nyújtott be.


A külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelem benyújtható online az NVI honlapján keresztül (www.valasztas.hu), vagy papír alapon a lakóhely szerinti helyi választási irodába.


A külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelemnek legkésőbb a szavazást megelőző kilencedik napon (május 17.) kell megérkeznie.  A kérelemnek tartalmaznia kell annak a külképviseletnek a megjelölését, ahol a kérelmező a választójogát gyakorolni kívánja. A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár legkésőbb a magyarországi szavazást megelőző kilencedik napon módosíthatja a szavazás helyszíneként megjelölt külképviseletet.