MAGYARORSZÁGON BEJELENTETT LAKÓHELLYEL NEM RENDELKEZŐKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

Tájékoztató a választási regisztrációhoz kapcsolódó kérdésekről

 

A 2014. évi országgyűlési választásoktól kezdve a Magyarország határain kívül élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező nagykorú magyar állampolgárok is élhetnek választójogukkal.

A külföldön élő magyar állampolgárok az országgyűlési képviselők választásán pártlistákra szavazhatnak, és jelöltként is indulhatnak, valamint országos népszavazáson is részt vehetnek. Ahhoz azonban, hogy szavazati jogukkal élni tudjanak, a Nemzeti Választási Iroda általi névjegyzékbe vétel, regisztráció szükséges.

A névjegyzékbe vételi kérelem bármikor beadható, azonban a szavazati jog gyakorlásához a kérelemnek legkésőbb a szavazás napját megelőző 15. napig be kell érkeznie a Nemzeti Választási Irodához. A fenti határidőn túl beérkezett kérelem esetén a választópolgár választójogát már csak a soron következő országgyűlési választás, illetve országos népszavazás alkalmával gyakorolhatja.

A közelgő 2018. évi magyar országgyűlési választásokra tekintettel az alábbiakra hívjuk fel a Magyarország határian kívül élő magyar állampolgárok figyelmét.

I. Regisztráció:

Külföldön élő magyar állampolgárként Ön csak azt követően szavazhat, hogy a Nemzeti Választási Iroda felvette a magyar választói névjegyzékbe (regisztráció). A névjegyzékbe vételt minden külföldi lakóhellyel rendelkező 17. életévét betöltött magyar állampolgár kérheti, akit magyar bíróság nem zárt ki a választójog gyakorlásából.

Amennyiben korábban az állampolgársági eskütételt követően vagy egyéb alkalommal nem regisztrált, ahhoz, hogy élni tudjon szavazati jogával, regisztrációs nyomtatvány kitöltése szükséges (31-es nyomtatvány).  A nyomtatványt kitöltheti személyesen a Főkonzulátusokon, vagy a Nagykövetségek Konzuli Hivatalában, valamint a nyomtatvány interneten keresztül is elérhető a valasztas.hu oldalon.

A regisztrációs kérelemnek legkésőbb a szavazás napját megelőző 15. napig kell beérkeznie a Nemzeti Választási Irodához. Kérjük, hogy regisztrációját ne hagyja az utolsó hetekre!

Azon állampolgárok esetében, akik 2013 előtt tették le az állampolgársági esküt, a 2014-es választásokat megelőzően szintén 2013-tól nyílt lehetőség a regisztrációra, amely azóta is folyamatosan biztosított.

A regisztrációs kérelem benyújtása esetén a névjegyzékbe vételről vagy annak elutasításáról a Nemzeti Választási Iroda értesítést küldött Önnek az Ön által megadott e-mail címre, telefax számra vagy postai címre. Ennek az értesítésnek a megléte igazolhatja az Ön számára a regisztráció megtörténtét.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben részt vett a 2014. évi magyar országgyűlési választáson és/vagy a 2016. évi országos népszavazáson, a 2018. évi választásokra is érvényes regisztrációval rendelkezik.

A külföldön élő magyar állampolgárok a regisztrációtól számított 10 évig szerepelnek a választási névjegyzékben. A 10 év számítása azonban elölről kezdődik, ha Ön a névjegyzékbe vételének meghosszabbítását kéri, továbbá akkor is, ha adatait módosítja, vagy szavaz.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 17. életév betöltésével lehetőség nyílik a regisztrációra azoknak a személyeknek is, akik az eskütételkor, illetve a korábbi választás alkalmával még nem töltötték be 17. életévüket.

Amennyiben Ön a Nemzeti Választási Irodától elutasító választ kapott a regisztrációs kérelmet illetően, lehetősége van ismételten kitölteni a regisztrációs kérelmet!

Ha nem biztos abban, hogy korábban benyújtotta-e a regisztrációs kérelmet, illetve hogy milyen elérhetőséget adott meg értesítési címként, valamint, hogy a szavazólap átvételi helyeként mit jelölt meg, kérjük, hogy a 41-es jelű, a névjegyzékbe vett adatok módosítására vonatkozó kérelem nyomtatványt töltse ki.

II. Változás bejelentés:

Ha a regisztrációt követően megváltozott az értesítési címe vagy a szavazólap átvételi módján változtatni szeretne (lakcímre kérte, de mégis valamely külképviseleten szeretné átvenni, vagy külképviseletre kérte, de mégis a lakcímén szeretné megkapni a szavazási levélcsomagot), ezt a változást be kell jelentenie a Nemzeti Választási Iroda részére az erre rendszeresített, 41-es számú nyomtatványon. A nyomtatványt kitöltheti személyesen a külképviseleteken, tehát a Főkonzulátusokon, vagy a Nagykövetségek Konzuli Hivatalában, valamint a nyomtatvány az interneten keresztül is elérhető a valasztas.hu oldalon. Kérjük, hogy az ügyintézési időpontokat illetően érdeklődjön a külképviseleten.

Amennyiben regisztrációt követően külföldi lakcíme megváltozott, a változást bejelentheti személyesen a Főkonzulátusokon, valamint a Nagykövetségek Konzuli Hivatalában. Kérjük, hogy az ügyintézési időpontokat illetően érdeklődjön a külképviseleten.

Ha a regisztráció óta házasságot kötött vagy házasságát felbontották, ezt be kell jelentenie, mert ezeket az eseményeket Magyarországon is anyakönyveztetni szükséges. Az erre vonatkozó bejelentést megteheti a Főkonzulátusokon, vagy a Nagykövetségek Konzuli Hivatalán keresztül, valamint kihelyezett konzuli napokon vagy bármely magyarországi anyakönyvvezetőnél. Fontos ugyanis annak bejelentése, ha a házasságkötéssel/válással neve és/vagy lakcíme megváltozott! Kérjük, hogy az ügyintézési időpontokat illetően érdeklődjön a külképviseleten.

A családban történt haláleset bejelentése ugyancsak kiemelt fontosságú ahhoz, hogy a választói névjegyzék közhiteles legyen és naprakész adatokat tartalmazzon. Ha történt olyan haláleset a családban, amelynek magyar anyakönyvezése még nem történt még, ezt be kell jelentenie, a fentiek szerint.

Felhívjuk azonban a figyelmet, hogy ha Önnek korábban volt magyarországi lakcíme, és arról kijelentkezett, vagy az állandó lakcím helyett már csak tartózkodási hellyel rendelkezik Magyarországon, akkor is a külföldön élő magyar állampolgárokra vonatkozó szabályok szerint szavazhat. Tehát ebben az esetben is szükséges a névjegyzékbe vétel kérelmezése, vagyis a regisztrációs nyomtatvány kitöltése!

Amennyiben a regisztrációs nyomtatványt Főkonzulátusokon vagy valamely Nagykövetség Konzuli Hivatalában szeretné kitölteni, illetve az adatváltozást e hivatalok valamelyikében szeretné bejelenteni, kérjük, hogy a regisztrációhoz vagy a változás bejelentéséhez lakcímkártyáját, személyazonosításra alkalmas okmányt (magyar útlevél, román személyazonosító igazolvány vagy útlevél), valamint honosítási okiratát feltétlenül vigye magával! A regisztrációs kérelmet a lakcímkártya adatai alapján kell kitölteni. Ha lakcímkártyával nem rendelkezik, a magyar útlevele, ha azzal sem rendelkezik, a honosítási okirata alapján töltse ki a nyomtatványt!

 

Letölthető tartalmak:

A Nemzeti Választási Iroda tájékoztató filmje a regisztrációról: