ANYAKÖNYVEZÉS MAGYARORSZÁGON – HAZAI ANYAKÖNYVEZÉS
 

Magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi eseményeit (születés, házasságkötés, haláleset, valamint házasság külföldön történt felbontása) a hazai anyakönyvezési eljárás útján lehet Magyarországon bejegyeztetni.

A hazai anyakönyvezés iránti kérelem bármely hivatásos konzuli tisztviselőnél benyújtható, ugyanakkor tiszteletbeli konzulnál nincs lehetőség ennek az eljárásnak a kezdeményezésére.

A hazai anyakönyvezési eljárásban a nagykövetség a kérelem, az iratok átvételében és azoknak az illetékes hazai hatóság részére történő továbbításában működik közre. A benyújtott eredeti külföldi anyakönyvi okmány vagy válási okirat, illetve azok hiteles másolata nem adhatók vissza, mivel azok az anyakönyvi eljárás alapiratait képezik, s emiatt a magyar hatóságnál maradnak.
 
Hazai anyakönyvezés iránti kérelem benyújtása (továbbá egyúttal más kapcsolódó konzuli szolgáltatások kezdeményezése) céljából szíveskedjenek a  consulate.ank@mfa.gov.hu  e-mail címen előzetesen időpontot foglalni.

Maga a hazai anyakönyvezési eljárás Budapest Főváros Kormányhivatalánál (Állampolgársági és Anyakönyvezési Főosztály Hazai Anyakönyvezési Osztálya) zajlik.

Budapest Főváros Kormányhivatala illetékes anyakönyvi hatóságának email címe: hazaianyakonyv@bfkh.gov.hu Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyezni kell a JavaScript használatát.

A magyarországi ügyfélfogadás helye: 1075 Budapest, Károly körút 11., ideje: szerda 08.30-12.00 óra

Telefonszám hazai anyakönyvezési ügyekben: (+36 1) 323 3176

Születés hazai anyakönyvezése

Törökországban az újszülöttek török születési anyakönyvi kivonatát (doğum kayıt örneği formül A) a lakóhely szerinti népességnyilvántartó hivatalban (Nüfus dairesi) ingyenesen lehet kikérni. Ezen okiratot nem kell un. Apostille-tanúsítvánnyal vagy hiteles fordítással ellátni. Az újszülött születésének hazai anyakönyvezése iránti kérelmet a magyar állampolgár szülő kezdeményezi, de mindkét szülőnek meg kell jelennie és az adatlapokat a konzul előtt kell aláírniuk.

A kérelem benyújtásakor csatolandó iratok:

adatlap a születés hazai anyakönyvezéséhez, mely egyúttal tartalmazza a gyermek nyilvántartásba vételéhez szükséges adatokat                                                   
eredeti külföldi születési anyakönyvi kivonat (doğum kayıt örneği formül A)
• a szülők személyazonosságának igazolására alkalmas érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány
• a magyar állampolgárságot igazoló irat, mely adott esetben megegyezhet a személyazonosság igazolására alkalmas irattal, de lehet honosítási okirat, egy évnél nem régebben kiállított állampolgársági igazolvány
• amennyiben a gyermek házasságban született, a szülők magyar házassági anyakönyvi kivonatának egyszerű fénymásolata (Amennyiben a szülők házasságukat külföldön kötötték, de azt Magyarországon még nem jegyezték be, a házasság hazai anyakönyveztetéséhez szükséges iratokat is egyúttal be kell nyújtani. Lásd: alább)
házasságon kívül született gyermek esetén a gyermekre vonatkozóan tett apai elismerő nyilatkozat vagy a külföldi hatóság előtt tett apai elismerő nyilatkozat hiteles magyar nyelvű fordítással, illetve apaságot megállapító külföldi bírósági ítélet hiteles magyar fordítással. (Hiteles fordításként a nagykövetség által hitelesített, illetve az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda által készített fordítás számít.)

Gyermekek nyilvántartásba vétele

A születés hazai anyakönyvezése eljárás keretében a szülőknek nyilatkozni kell gyermekük lakóhelyéről, mely alapján a hazai hatóság Magyarországon vagy külföldön élő magyar állampolgárként veszi őt nyilvántartásba.

Gyermek nyilvántartásba vétele Magyarországon élő magyar állampolgárként – ez a lehetőség akkor választható, ha a magyar állampolgár szülő nem jelentette be a külföldi letelepedését.

A kérelem benyújtásakor csatolandó iratok:

• az egyik szülő magyar  lakcímkártyájának a másolata, amelyen magyarországi  lakcím  van feltüntetve, vagy
• a magyar szülő lakóhelyét igazoló magyarországi tulajdoni lap, vagy bérleti szerződés másolata.

Gyermek nyilvántartásba vétele külföldön élő magyar állampolgárként – ez a lehetőség akkor választható, ha a magyar állampolgár szülő bejelentette  külföldi letelepedését, vagy a török állampolgár szülő lakcímére kívánják a gyermeket nyilvántartásba vetetni.

A születés hazai anyakönyvezése és a nyilvántartásba vétele céljából indított eljárás mentes illeték, vagy konzuli díj fizetése alól.

A 6 éves kor alatti gyermekek részére a születés hazai anyakönyvezési eljárással egyidejűleg, a magyar állampolgár szülő írásbeli nyilatkozatával indítható az útlevéleljárás is, melyhez egy darab, 1 hónapnál nem régebbi fényképet szíveskedjenek magukkal hozni.

Házasság hazai anyakönyvezése

Törökországban a házasságkötés alkalmával fényképes házassági anyakönyvi kivonatot, ún. családi könyvet kap a házaspár (Aile Cüzdanı). A házasságkötést követő napokban a helyi népesség-nyilvántartó hivatalban (Nüfus dairesi) ingyenesen igényelni lehet a nemzetközi házassági anyakönyvi kivonatot (Evlenme kayıt örneği formül B). A házasság hazai anyakönyvezése iránti eljárásban az illetékes magyar anyakönyvi hatóság a nemzetközi házassági anyakönyvi kivonatot Apostille-tanúsítvány és hiteles fordítás nélkül elfogadja.

A kérelem benyújtásakor csatolandó iratok:

adatlap a házasság hazai anyakönyvezéséhez
• a fent említett eredeti külföldi házassági anyakönyvi kivonat (Evlenme kayıt örneği formül B)
• a kérelmező és házastársa személyazonosságának igazolására alkalmas érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány
• a magyar állampolgárságot igazoló irat, mely adott esetben megegyezhet a személyazonosság igazolására alkalmas irattal, de lehet honosítási okirat, egy évnél nem régebben kiállított állampolgársági igazolvány
a magyar állampolgár házastárs magyar születési anyakönyvi kivonatának egyszerű fénymásolata
a magyar állampolgár házasságkötés előtti családi állapotát igazoló irat (jogerős bontóítélet, ha elvált családi állapotú a magyar állampolgár, elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, amennyiben özvegy a családi állapota, hajadon/nőtlen családi állapotot nem kell igazolni).

Az eljárás mentes illeték, illetve konzuli díj fizetése alól. Az eljárás során a házaspár mindkét tagjának személyesen kell megjelennie a konzul előtt, és az adatlapot is előtte kell aláírniuk.

A házassági névre kiállítandó új útlevél iránti igényt a házasságkötés hazai anyakönyvezésének befejezése után lehet előterjeszteni.

Válás bejegyeztetése Magyarországon

A házasság külföldön történt felbontása tényét Magyarországon is be kell jegyeztetni. Fontos, hogy amennyiben a külföldi bontóítélet nem rendelkezik a névviselésről, úgy a válás bejegyzése céljából rendszeresített adatlapon a magyar állampolgárnak jelezni szükséges a házasság felbontása után viselni kívánt házassági nevét.

A kérelem benyújtásakor csatolandó iratok:

adatlap a válás hazai anyakönyvezéséhez
a házasság felbontásáról szóló jogerős külföldi bírósági határozat hiteles magyar nyelvű fordítással (Hiteles fordításként a nagykövetség által hitelesített, illetve az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda által készített fordítás számít.)
• a kérelmező személyazonosságának és állampolgárságának igazolására alkalmas érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány (magyar állampolgárság igazolására alkalmas a honosítási okirat vagy az 1 évnél nem régebben kiállított állampolgársági bizonyítvány is)
a magyar házassági anyakönyvi kivonat egyszerű fénymásolata. (Amennyiben a házasságot külföldön kötötték, de azt Magyarországon még nem jegyezték be, a házasság hazai anyakönyveztetéséhez szükséges iratokat is egyúttal be kell nyújtani. Ezzel azonban az ügyintézés időtartama jelentősen meghosszabbodik.)

Válás hazai bejegyzése iránti kérelem esetén kizárólag a házasság felbontásának tényét tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat kiállításának illetékét szükséges megfizetni.