BAJBAJUTOTT MAGYAR ÁLLAMPOLGÁR

A bajbajutott magyar állampolgárok munkaidőben (hétfőtől péntekig 08:30 – 17:00) a nagykövetség központi telefonszámain keresztül  - (00 90 312) 405 8060, -63, -64 – tudnak segítségért fordulni a külképviselet konzuli részlegéhez.


Munkaidő után, továbbá munkaszüneti és ünnepnapokon e-mailen külképviseletünk a consulate.ank@mfa.gov.hu e-mail címen érhető el, valamint a Külgazdasági és Külügyminisztérium Konzuli Tájékoztatási és Ügyeleti Központja hívható Budapesten az alábbi telefonszámokon:
• Magyarországról ingyenesen a 06-80-36-80-36 zöldszámon,
• külföldről+36-1-458-3500 számon,
• illetve WhatsApp+36-30-36-36-111 – és Viber+36-30-36-36-555 – platformokon elsősorban szöveges üzenetek formájában.


A konzuli védelem formái:
• A bajba jutott (alapvetően) önerőből történő hazatérésének elősegítése
• Segítségnyújtás súlyos sérüléssel járó baleset vagy erőszakos bűncselekmény áldozatának
• Segítségnyújtás súlyos és sürgős ellátást igénylő (együttes feltétel) betegnek
• Segítségnyújtás katasztrófa, háború vagy fegyveres összeütközés (együttesen: válsághelyzet) közvetlen érintettjének
• Segítségnyújtás külföldön fogvatartottnak
• A külföldön elhunyt eltemetésére kötelezett hozzátartozó temetéssel kapcsolatos ügyintézésének segítése
• Tájékoztató jellegű utazási tanácsok közzététele (a fentiekben írt helyzetek elkerülése érdekében)
A Konzuli Szolgálat a rendelkezésére álló minden eszközzel igyekszik segítséget nyújtani ahhoz, hogy a konzuli védelemben részesülő bajba jutott
• az ügyeinek gyors intézését lehetővé tevő információk birtokába juthasson
• hátrányos megkülönböztetésben ne részesüljön
• élete, egészsége vagy testi épsége ne kerülhessen veszélybe 
Miben tud segíteni a Konzuli Szolgálat a konzuli védelemre jogosult bajba jutottnak?
• Hazatéréséhez ideiglenes útlevelet állíthat ki az elveszett, ellopott, megrongálódott vagy lejárt úti okmány helyett
• Tanácsadással közreműködik hazatérése önerőből vagy rokon, ismerős anyagi segítségével történő megszervezésében
• Utólagos visszafizetés és díjfizetés ellenében hazatérési kölcsönt nyújthat, ha magáról saját vagy más forrásból gondoskodni nem tud, önhibája kizárható és a kölcsön nyújtása további súlyos érdeksérelemtől óvja meg
• Egészségügyi vészhelyzetben (súlyos és tömeges megbetegedés) tájékoztatja a helyi orvosok, kórházak elérhetőségéről, közreműködik az esetleg szükséges és orvosilag igényelt, illetve lehetséges hazaszállítás megszervezésében
• Válsághelyzetben tájékoztatást ad és szükség esetén segítséget nyújt a hazatéréshez, illetve az evakuálás megszervezéséhez
• Őrizetbe vétele, letartóztatása esetén – ha erről tudomást szerez – tisztázza ennek okát és jogi megítélését, figyelemmel kíséri fogva tartásának körülményeit
• Kérésére értesíti hozzátartozóját, szükség esetén a segíteni képes ismerőst
• Tájékoztatást ad az adott országban elérhető helyi tolmácsokról és ügyvédekről
• Külföldi haláleset esetén a Konzuli Szolgálat értesíti a külföldön elhunyt eltemetésére kötelezett hozzátartozót és tájékoztatja az eltemetéshez vagy a holttest hazaszállításához szükséges intézkedésekről

 

Miben nem tud segíteni, közreműködni a magyar és az európai Konzuli Szolgálat?
• A külföldre utazás megszervezésében, abban való közreműködésben
• Menetjegy foglalásában, átíratásában
• Szállás, lakhatás biztosításában; csomagmegőrzésben
• Gépjárműjavításban vagy javíttatásban, üzemanyag biztosításában
• Személy- vagy csomagszállításban
• Banki, biztosítási és postai szolgáltatásokban
• Külföldi munkaközvetítés, munkaügyi viták rendezésében
• Jogi képviselet ellátásában bíróság vagy más hatóság előtt
• Konzuli hatósági eljárások kivételével tolmácsolásban vagy fordításban
• Külföldi letelepedési, munkavállalási vagy egyéb engedélyek beszerzésében
• Magánjogi (peres vagy nem peres) viták rendezésében
• Külföldön felmerülő költségek, hatósági bírságok, díjak (pénzbüntetés, óvadék, ügyvédi díj, egészségügyi ellátás díja stb.) kifizetésében, megelőlegezésében
• A hagyaték, örökség, kifizetetlen munkabér, stb. behajtásában
• Külföldi bűnesetben folyó nyomozásban bármilyen formában való közreműködésben
• Folyamatban lévő szabálysértési vagy büntetőeljárás menetének, eredményének befolyásolásában (Ennek keretében arra sincs módja és eszköze a Konzuli Szolgálatnak, hogy elérje a jogi út mellőzésével történő szabadlábra helyezést, vagy a különleges bánásmódban részesítést