Külkereskedelmi tudnivalók 

A külkereskedelmi tevékenységhez nem kell engedély Törökországban, adószám birtokában néhány termékcsoport kivételével bármely ipari termék szabadon importálható. A kettős felhasználású termékek exportja engedélyhez kötött.

Törökország az elmúlt évtizedben alapvető változást hajtott végre az import liberalizálása terén. A legfontosabb jellemzője ennek a folyamatnak, hogy régebbi mennyiségi korlátozások, kvóták megszűntek és értékalapú szabályozás lépett életbe. A tiltott, vagy korlátozott forgalmazású import termékek folyamatosan aktualizált listája a Vám és Kereskedelmi Minisztérium (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı) honlapján megtalálható.
Egyes termékek importjára speciális szabályok vonatkoznak. Alkohol és dohány termékek importjához a TAPDK (Tobacco Products and Alkoholic Drinks Market Regulatory Authority) engedélye szükséges. Cigarettát a British American Tobacco által felvásárolt TEKEL állami vállalat, orvosi röntgen filmet csak a Kızılay (Vörös Félhold) importálhat. Aranyat, gyémántot és platinát csak az Isztambuli Aranytőzsde tagjai importálhatnak (Istanbul Altın Borsası).

Az export termékek előállításához szükséges import által beszerezhető alapanyag vám- és adómentes, amelyet behozatali vámelőjegyzés alapján az exportra termelő vállalkozások vehetnek igénybe. A vállalkozóknak bankgarancia formájában vámbiztosítékot kell adniuk. A bankgarancia az elkészült áru kivitelekor kerül felszabadításra. A Külkereskedelmi Államtitkárság engedélyezi az országba bekerült áruk, változatlan formában történő re-exportja esetén a vám és adók alóli mentesítését.

A kereskedelmi érték nélküli minták mentesek a vám és egyéb terhek alól, míg az értékkel bíró minták esetében a vámot kivetik, de ha a behozataltól számított 6 hónapon belül kiviszik az országból, a vám visszatérítésre kerül. A mintaküldeményekhez számlát kell csatolni. A különféle promóciós anyagok (prospektus, szórólap, termékkatalógus, stb.) után sem kell vámot fizetni.

A különféle kiállításokra ATA carnet okmánnyal is lehet vámmentesen árut hozni. 
Az exportfejlesztésért az Export Információs Platform, az általános gazdasági külkapcsolatokért pedig a Foreign Economic Relations Board (DEIK) a felelős.

A török piacon az eredményes működésnek alapvető feltétele a piac általános jellemzőinek, minőségi követelményeinek, ár- és költségviszonyainak megismerése. A kezdeti lépésekhez szükséges céglisták, ágazati információk küldésével mind a Külgazdasági Iroda, mind a Magyar Nemzeti Kereskedőház törökországi partnere, az ALX Macar Ticareti Geliştirme Merkezi Ltd. készséggel nyújt segítséget. A partnereket levelezés útján történő előzetes kapcsolatfelvételt, kölcsönös bemutatkozást követően célszerű személyes találkozó alapján kiválasztani. Előtte ajánlott a jelölt partnerek leinformálása. Ehhez ugyancsak igénybe vehető a Külgazdasági Iroda segítsége.

Az állami megrendelések, közbeszerzési eljárás menetét, a szerződéskötés feltételeit törvények szabályozzák. Egyes esetekben a török cégek árelőnyt élveznek, illetve a Törökországban gyártott anyagok/eszközök használata előnyt jelent.

Az import termékek elosztása a legtöbb esetben az exportőrök képviselőin, ügynökein keresztül történik. Annak függvényében, hogy a fogyasztók illetve végfelhasználók hol helyezkednek el, szükség van képviseleti hálózatra is. A török jog az ügynöki szerződéseket a szerződő felek szabad akaratától függő, magánjogi megállapodásoknak tekinti. A jutalék mértékében a felek a tevékenység jellegétől függően, szabadon állapodhatnak meg. A képviselők és ügynökök rendszeresen látogatják vevőiket, végfelhasználóikat a külföldi megbízóikkal együtt.

Ami az eladási technikákat illeti, megegyezik az általános nemzetközi gyakorlattal. Az eladni kívánt termék megfelelő bemutatása, magas színvonalú katalógusok, prospektusok, angolul vagy törökül szükségesek. Törökország nagyobb városaiban megrendezendő kereskedelemfejlesztési rendezvényeken (vásárok, szakkiállítások, tanácskozások, szimpóziumokon) való megjelenés nagyon fontos. A 2017-es törökországi kiállítási naptár innen letölthető.

A Magyar Exim Bank a Türk Exim Bankkal, a Denizbankkal és a TSKB-val (Török Ipari Fejlesztési Bank) kötött megállapodást 2013-ban, hogy pénzügyileg támogatják a magyarországi termékeket és szolgáltatásokat tartalmazó törökországi projektek megvalósítását. Támogatják ezen kívül a két ország közötti kereskedelmi forgalom növelését, illetve létrehoznak egy keretrendszert, amelyben finanszírozási, garanciavállalási és biztosítási konstrukciók kialakításával ösztönzik a két ország közti üzleti kapcsolatok fejlesztését.

Általánosságban elmondható, hogy a magyar cégekkel üzleti célból kapcsolatba kerülő török cégtulajdonosok, kereskedelmi menedzserek kis része beszél angolul, esetleg németül. Az új üzleti lehetőségekhez való hozzáállásuk általában pozitív, azonban ez az érdeklődés hamar lecseng és állandó ismétlődő megkeresések híján, nem érkezik válasz. A legnagyobb többség becsületes üzleti partner, ritkán szegik meg akár a szóbeli megállapodást is.
A kereskedelmi ügyletet a későbbi viták elkerülése miatt is, mindenképpen ajánlatos írásba foglalni. A szerződésekre általában a nemzetközi szokások (INCOTERMS) alkalmazhatóak.