Avrupa birçok bakımdan yol ayrımına ulaştı: Kıta Avrupa’sının kaderini belirleyecek temel kararlar alınmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Avrupa Hristiyan kimliğinin geleceği büyük oranda, önümüzde duran zorluklara uygun cevapları bulup bulmayacağımıza bağlıdır. Bunların hepsi için manevi dayanağı, bin yıldan daha uzun geçmişe sahip Hristiyan köklerimiz sunmaktadır. Tüm bunlar, Hristiyanlığa bağlı olan medyaya ve genel olarak kilise öğretileri ışığında günlük işlerini yapan gazetecilere özellikle büyük sorumluluk yüklemektedir. Hristiyan medya aktörlerini ve Hristiyan kültürünün güncel zorluklarıyla meşgul olan düşünürleri bir araya getiren bir tartışma forumunu oluşturmak elzem konuların tartışılmasına katkı sağlayabilir.

Bu düşünceyle Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığı uluslararası bir konferans düzenleyecektir. Üç günlük açık program, 4-6 Eylül 2019 tarihlerinde Budapeşte’de, Uluslararası Kamu Hizmeti Üniversitesi’nde düzenlenecektir. Konferans, Hristiyan gazeteciliği, XXI. yüzyılda Hristiyanlık, Hristiyanların dünyada gördüğü zulüm ve Hristiyanlık ve aile gibi çok geniş konu başlıklarını ele almaktadır. Katılımcılar, her bir tematik blok içinde birçok açık oturum çerçevesinde düşüncelerini daha geniş temaların bazı kısmi konuları hakkında ifade edebilecekler. Programda fikirlerin olabildiğince en geniş yelpazede yer alması için Dünyanın her köşesinden kilise yöneticilerini, kamu yaşamı şahsiyetlerini, üniversite hocalarını, siyasileri, gazetecileri sunum yapmak üzere davet ettik. Her sunum ve açık oturum dinleyiciler için konuşmacılara interaktif biçimce sorular yöneltme fırsatı sağlamaktadır.

Konferansta ortaya çıkan bazı ana tartışma konuları: XXI. yüzyılda Hristiyanlığın anlamı nedir? Çağımızın en büyük ikilemi nedir? Hristiyan gazetecilik olarak neyi adlandırıyoruz? Hristiyan değerleri oluşturan unsurlar nelerdir? Hangi Hristiyan değerler en fazla tehlike altındadır?

Konferansa, bfcc.media web sitesinden kaydolmak mümkündür. Başka sorularınız olması halinde info@bfcc.media elektronik posta adresine yazmanızı rica ediyoruz.