Macaristan, 21 Aralık 2007 tarihinden itibaren, 26 ülkeyi kapsayan Schengen Alanının bir üyesidir. Bunlar, Avrupa Birliği’nin 27 üyesinden 22’si (Almanya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya ve Yunanistan) ile İsviçre, İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç. Avrupa Birliği’ne üye devletlerden Bulgaristan, Kıbrıs, Birleşik Krallık (İngiltere), İrlanda ve Romanya ise bu tarihten sonra da Schengen Alanı dışında kalacaktır.

Macaristan’ın Schengen Üyeliğine Bağlı Olarak:

Schengen üyesi devletlerin uyguladığı vizeler ve oturma izinleri Macaristan için de geçerlidir,
Aynı şekilde, Macar dış temsilcilikleri tarafından düzenlenmiş olan standart Schengen vizeleri ve Macar makamlarınca düzenlenmiş olan oturma izinleri de tüm Schengen Alanında geçerlidir.

Eski (21 Aralık 2007 öncesinde katılmış) Schengen üyesi devletler tarafından düzenlenmiş ve geçerliği 21 Aralık 2007 tarihini aşan vizeler ile Macaristan’a ve diğer Schengen üyesi devlete giriş yapılabilir.

Bununla birlikte, Macaristan’ın Schengen’e üyeliğini iafade eden 21 Aralık 2007 öncesinde verilmiş vizelerin yalnızca Macaristan’ın alanında geçerli olduğunu bilmek önem arz etmektedir.

Vizesiz Seyahat
AB’ye ve AEA’ya (Avrupa Ekonomik Alanı) üye ülkelerin vatandaşları ile ayrıca aşağıdaki ülkelerin vatandaşları Macaristan’a vize almaksızın seyahat edebilirler:
Amerika Birleşik Devletleri, Andorra, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Brunei, Guatemala, Hırvatistan, Honduras, Hong Kong (yalnızca “Hong Kong Special Administrative Region” pasaportu olanlar), İsrail, İsviçre, İzlanda, Japonya, Kanada, Kore Cumhuriyeti, Kosta Rika, Liechtenstein, Makao (yalnızca “Regio Administrativa Especial de Macau” pasaportu olanlar), Malezya, Meksika, Monako, Nikaragua, Norveç, Panama, Paraguay, Salvador, San Marino, Singapur, Şili, Uruguay, Vatikan, Venezuela ve Yeni Zelanda.

Macaristan’ın Schengen üyeliğini müteakiben de Türk ve Azeri diplomatik ve hizmet pasaportuna vize muafiyeti sürecektir.

Vize Zorunluluğu Olan Yabancıların Macaristan’a Girişleri
Schengen vizesi ve ülkeye giriş yapma kuralları yalnızca 90 günü geçmeyen kalış süresine ilişkindir. (90 gün tüm Schengen alanında kalış süresi olarak anlaşılmalıdır. Müsaade edilmiş günler her bir giriş için değil, hepsinin toplamı olarak addedilmelidir.) Uzun süreli, 90 günü geçen oturma izni kurallarını bazı ülkeler kendi ulusal hukuk kurallarına göre belirlemektedirler. Schengen vizelerinin verilmesinde uygulanan kurallar çeşitli ülkelerin konsolosluklarında birbirleriyle temelde uyuşmaktadır, vize ücretleri standarttır.

Vizenin ülkeye giriş yapmaya yarayan bir ön izin olduğunu ve buna sahip olan kişiye otomatik olarak ülkeye girme hakkı vermediğini bilmek önemlidir. Giriş ve oturma izni koşullarının belgelenmesi yolcudan sınırı geçtiği anda da istenebilir, bunu yerine getiremediği durumlarda sınırdan geri çevrilebilir.

Vize Başvurusu Nereye Yapılır?
Schengen vizesi tüm Schengen Alanında serbest dolaşımı sağlamakla birlikte, vize talebini belirten dilekçeyi gidilmek istenen ülkenin dış temsilciliğine vermek gerekmektedir; bir çok ülkeyi içeren bir seyahat planlanıyorsa birbiri ile bağlantılı gidilecek hedefler durumunda bu dilekçe Schengen Alanına ilk giriş yapılacak ülkenin dış temsilciliğine verilir. Birbiri ile bağlantılı olmayan gidilecek hedefler durumunda ziyaretin süresi belirleyicidir.
Şayet Macaristan Sizin için gidilmek istenen ana yolculuk hedefiniz değil ise veya seyahatiniz sırasında ilk olarak Macaristan’a giriş yapmayacaksanız bu durumda Macaristan’ın dış temsilciliğinde değil, gidilmek istenen ülkenin konsolosluğundan Schengen vizesi temin etmek gerekir.

Sınır kapılarında ana kural gereği vize verilmemektedir; bu işlem yalnızca AEA vatandaşlarının aile üyeleri söz konusu olduğunda, başka ülke vatandaşlarına ise tümüyle istisnai koşullarda uygulanabilir.

Kimler Vize Başvurusunda Bulunabilir?
Dış temsilcilikler ana kural gereği aşağıdaki kişilerin vize taleplerini değerlendirmeye yetkilidir:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları,
Türkiye’de oturma izni olan yabancılar,
Ülkelerinde Macar dış temsilciliği bulunmayan kişiler,
Vize başvurularını şahsen ibraz etmek gerekir,
Posta veya diğer yollarla iletilen başvurular için tarafımızdan sorumluluk üstlenilmez.
Schengen vize ücretleri standart olarak aşağıdaki şekildedir:
Transit vize ya da kısa süreli oturma iznine hak sağlayan vizeye yönelik işlemin ücreti: 60 EURO (1 Ocak 2008 tarihinden itibaren)
Oturma iznini almak için uygulanan işlemlerin ücreti: 60 EURO
Ücretsiz olanlar:
AEA (Avrupa Ekonomik Alanı) vatandaşlarının aile ferdi,
12 yaşından gün almamış olanlar,
5 kişiyi aşan çocuk grubunun üyeleri (gidiş amacına göre ücret talep edilebilir).

Vize işlem ücreti talebin geri çevrilmesi durumunda geri ödenmez.

Her vize başvurusunda minimum aşağıdaki belgelerin ibraz edilmesi gereklidir:
Geçerliliği, istenen vizenin geçerliliğini 3 ay aşan pasaport;
1 adet, 6 aydan eski olmayan biometrik fotoğraf,
eksiksiz, okunaklı bir biçimde doldurulmuş ve imzalanmış vize talep formu;

(Talep formu ücretsizdir, Konsolosluğumuzun web sayfasında bulunan indirilebilir vize formları menüsünden ya da Dışişleri Bakanlığı’nın internet sayfasından (www.mfa.gov.hu) indirilerek çıktısı alınabilir. Schengen vize başvuru formu standarttır; bu durumda Macar vizesi istendiğinde herhangi bir Schengen üyesi devletin formu kullanılabilir.
(Konsolosluğumuz tarafından 21 aralık 2007 öncesinde sağlanmış olan formlar geçersizdir).
- sağlık sigortası (ülkede kalışı süresini tamamen kapsayan ve tüm Schengen devletlerinin topraklarında geçerli olan, acil tıbbi işlemin yanı sıra sağlık nedeniyle yurda gönderilmesi gerektiğinde kullanılmak üzere en az 30000 EURO tutarındaki karşılık olduğunu gösteren seyahat sağlık sigortası)
- talepte bulunan kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmadığı durumlarda yasal oturma izninin olduğunun belgelenmesi.

Vize talebinin gerçekleştirilmesi için genel olarak istenenlerin dışında maddi teminatın bulunduğunu ve ülkeye giriş nedenini de belgelemek gerekmektedir.

Konsolos dilekçeye eklenen belgelerin yanı sıra başka evrakların, belgelerin gösterilmesini de isteyebilir.
Vize talebinin değerlendirilmesi yasal kurallara göre 30 gün sürebilir. Konsolosluğumuz acil vize vermemektedir. Vize başvurularının 7 iş gününden daha kısa sürede değerlendirilmesini garanti edemiyoruz.

Talebin Geri Çevrilmesi
Ülkeye giriş yasağı ya da talebin kontrol edilmesi sırasında ortaya çıkan kaygılar nedeniyle konsolosluk vize talebini geri çevirir. Sahte evrakların sunumu kendiliğinden geri çevrilme nedenidir.

Konsolosluk tarafından geri çevrilme nedeni – yalnızca vize talebinde bulunan kişiye – hakkında bilgi verilir. Talepte bulunan kişi bu bilgilendirmenin yazılı olarak da yapılmasını isteyebilir.

Vize başvurusunun rededilmesi ve de verilen vizenin iptal edilmesi durumunda, başvuru sahibi konu ile ilgili kararın tebliğinden itibaren 8 gün içinde sadece şahsen bu karara itiraz edebilir. Yapılan itiraz,Macarca ya da İngilizce olarak kararı veren makama Macaristan Dışişleri Bakanlığı’na başlığıyla yapılmalıdır. Yapılan itiraz, incelemeyi yapan üst merci tarafından 15 gün içinde sonuçlandırılacaktır. İtiraz ücreti 30 Avro’dur.

Yürürlükte olan verileri koruma kanunu ile ilgili bilgiler İngilizce olarak burdan edinilebilir.  Ayrıca VIS (Visa Information System-Vize Bilgi Sistemi) ve SIS II (Schengen Information System-Schengen Bilgi Sistemi) ile ilgili genel bilgiler buradan ve buradan edinilebilir.